Lịch ghi chỉ số


Công ty Điện lực Hậu Giang thông báo đến Quý Khách hàng lịch ghi chỉ số điện trên địa bàn như sau:

1. Điện lực Thành phố Vị Thanh (Tải tại đây).

2. Điện lực Vị Thủy (Tải tại đây).

3. Điện lực Châu Thành A (Tải tại đây).

4. Điện lực Châu Thành (Tải tại đây).

5. Điện lực Thị xã Ngã Bảy (Tải tại đây).

6. Điện lực Phụng Hiệp (Tải tại đây).

7. Điện lực Long Mỹ (Tải tại đây).

8. Khách hàng phân kỳ (Tải tại đây).