Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Bảy 18/01/2020
Phụng Hiệp08h00 - 12h00Một phần xã Phương Bình; Xã Hiệp Hưng; Xã Hòa An; Thị trấn Cây Dương, PH, HGTạo biện pháp an toàn cho UBND xã Phương Bình sửa chữa cổng chào, trang trí đèn hoa Mừng xuân Canh Tý năm 2020
Ngày: Chủ Nhật 19/01/2020
Châu Thành A09h00 - 10h30ẤP 3B, 4B, 5B Thị Trấn Bảy Ngàn- phát quang, chặt cây theo đề nghị của địa phương. - Kéo dây đấu nối ĐZ và TBA 1x50kVA xây dựng lưới điện xóa hộ câu phụ
Phụng Hiệp08h00 - 12h00Một phần Thị trấn Kinh Cùng; Xã Tân Bình; Xã Bình Thành, PH, HGTạo biện pháp an toàn UBND Thị trấn Kinh Cùng mở rộng, nâng cấp lộ khu vực Chợ Kinh Cùng
TX Ngã Bảy08h00 - 15h00Khu vực 3 - phường Ngã Bảy1)Dựng trụ trung áp và đấu nối 2)Di dời TBA 1x320kVA trạm TĐC Ngã Bảy (công trình di dời TBA, đường dây trung hạ áp trên đường Đoàn Văn Chia) theo yêu cầu của địa phương
Ngày: Thứ Hai 20/01/2020
Vị Thủy07h00 - 17h00Ấp 6 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyThi công đọc cọc cầu Kênh Bảy Lòng (Công trình Đưởng tỉnh 931)
09h00 - 12h00Ấp 5 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyThi công đọc cọc cầu, chỉnh trụ trung áp bị nghiên, đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới (Công trình di dời lưới điện trung hạ áp do ảnh hưởng thi công Đưởng tỉnh 931)
Ngày: Thứ Ba 21/01/2020
TX Ngã Bảy08h00 - 12h00Xã Long ThạnhTăng cường công suất trạm Trại Giam B4 (thực hiện theo yêu cầu địa phương phục vụ Lễ công nhận xã Nông Thôn mới UBND xã Long Thạnh)
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Bảy 18/01/2020
Châu Thành A08h00 - 09h00Ấp Trường Hòa xã Trường Long AThực hiện đảo thứ tự pha đảm bảo phương án nhận nguồn Ranh Giới KH9
Phụng Hiệp08h00 - 10h00Một phần ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, PH, HGBảo dưỡng trạm
08h00 - 12h00Một phần xã Phương Bình; Xã Hiệp Hưng; Xã Hòa An; Thị trấn Cây Dương, PH, HGTạo biện pháp an toàn cho UBND xã Phương Bình sửa chữa cổng chào, trang trí đèn hoa Mừng xuân Canh Tý năm 2020
10h00 - 12h00Một phần ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, PH, HGBảo dưỡng trạm
Vị Thủy08h00 - 11h00Huyện Ủy Vị Thủy thuộc ấp 5 TT Nàng MauVệ sinh bảo dưỡng TBA
Huyện Ủy Vị Thủy thuộc ấp 5 TT Nàng MauVệ sinh bảo dưỡng TBA
Ngày: Chủ Nhật 19/01/2020
Châu Thành A08h00 - 15h00Ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.Kéo dây đấu nối công trình: Đường dây trung áp và trạm biến áp 3x37,5kVA cấp điện Trường THCS Tân Hòa
09h00 - 10h30ẤP 3B, 4B, 5B Thị Trấn Bảy Ngàn- phát quang, chặt cây theo đề nghị của địa phương. - Kéo dây đấu nối ĐZ và TBA 1x50kVA xây dựng lưới điện xóa hộ câu phụ
Phụng Hiệp08h00 - 12h00Một phần Thị trấn Kinh Cùng; Xã Tân Bình; Xã Bình Thành, PH, HGTạo biện pháp an toàn UBND Thị trấn Kinh Cùng mở rộng, nâng cấp lộ khu vực Chợ Kinh Cùng
TX Ngã Bảy08h00 - 15h00Khu vực 3 - phường Ngã Bảy1)Dựng trụ trung áp và đấu nối 2)Di dời TBA 1x320kVA trạm TĐC Ngã Bảy (công trình di dời TBA, đường dây trung hạ áp trên đường Đoàn Văn Chia) theo yêu cầu của địa phương
Ngày: Thứ Hai 20/01/2020
Châu Thành08h00 - 12h00Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.Căng dây đấu nối tuyến trung áp mới vào nhánh Kinh Xáng Nhỏ (CT: Tách hộ câu phụ năm 2019).
Châu Thành A08h00 - 13h00Ấp Trường Hưng - Trường Long AVệ sinh bảo dưỡng trạm Bà Đầm
Long Mỹ08h00 - 12h00Ấp 01 xã Xà Phiên huyện Long MỹThay MBA kém chất lượng
Thành phố Vị Thanh08h00 - 14h00Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị ThủyCắt 03FCO nhánh 14000 phải trụ 166/167/1P-477VT
Thị xã Long Mỹ08h00 - 09h00Một phần ấp 8 xã Long Trị A - TXLMSang tải trạm.
10h00 - 11h00Một phần ấp 8 xã Long Trị A - TXLMSang tải trạm.
Vị Thủy07h00 - 17h00Ấp 6 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyThi công đọc cọc cầu Kênh Bảy Lòng (Công trình Đưởng tỉnh 931)
09h00 - 12h00Ấp 5 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủyThi công đọc cọc cầu, chỉnh trụ trung áp bị nghiên, đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới (Công trình di dời lưới điện trung hạ áp do ảnh hưởng thi công Đưởng tỉnh 931)
Ngày: Thứ Ba 21/01/2020
Châu Thành08h00 - 11h00Xã Phú An, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Vệ sinh bảo dưỡng TBA và lưới hạ áp.
Châu Thành A08h00 - 13h00Ấp Trường Thuận - Xã Trường Long TâyVệ sinh bảo dưỡng trạm Kinh 7000-4
Phụng Hiệp08h00 - 12h00Một phần ấp Phương An B, xã Phương Phú, PH,HGBảo dưỡng lưới hạ áp và TBA
TX Ngã BảyXã Long ThạnhTăng cường công suất trạm Trại Giam B4 (thực hiện theo yêu cầu địa phương phục vụ Lễ công nhận xã Nông Thôn mới UBND xã Long Thạnh)