Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Sáu 21/09/2018
Châu Thành HG08h30 - 14h30xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Ngã Bảy08h00 - 16h00Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 17h00Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (kênh Thầy Ký).Sửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 13h00Ấp 10 - xã Vị Trung - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ấp Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 22/09/2018
Long Mỹ08h00 - 16h00Xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A huyện Long MỹSửa chữa điện
TP Vị ThanhKV 1; 5, phường 7, TPVT Xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến, TPVT Ấp 1, xã Vị Tân, TPVT Ấp Mỹ I, ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, TPVTSửa chữa điện
TX.Long Mỹ08h00 - 13h00KV phường Vĩnh Tường - xã Long Bình -TXLMSửa chữa điện
08h00 - 16h00Xã Long Phú, Tân Phú Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 23/09/2018
Châu Thành A HG06h00 - 15h00Xã Thạnh Hòa, Thạnh Xuân, Thị trấn Cái Tắc, Rạch Gòi.Sửa chữa điện
Thị trấn Cái TắcSửa chữa điện
Châu Thành HGxã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Ngã BảyKhu vực 1 - Phường Hiệp Thành - TXNB Sửa chữa điện
Toàn bộ khu vực TXNBSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 24/09/2018
Châu Thành HG08h30 - 14h30xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 16h00Khu vực 1, phường 3, thành phố Vị ThanhSửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 12h00Xã Vĩnh Thuận TâySửa chữa điện
08h00 - 16h00Xã Vị TrungSửa chữa điện
13h00 - 15h00Xã Vĩnh Thuận TâySửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 25/09/2018
Châu Thành HG07h30 - 15h00TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
08h30 - 14h30TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Long Mỹ08h00 - 16h00Một phần ấp 12 xã Vĩnh Viễn (khu vực kinh Ba Nước) huyện Long MỹSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 26/09/2018
Châu Thành HG08h30 - 14h30xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Ngã Bảy08h00 - 10h00Ấp Thạnh Lợi A2 - Xã Tân Long Sửa chữa điện
11h00 - 13h00Ấp Thạnh Lợi A1 - Xã Tân Long Sửa chữa điện
TX.Long Mỹ08h00 - 16h00Xã Long Phú - TXLM và - xã Thuận Hòa - huyện Long MỹSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 27/09/2018
Châu Thành HG07h30 - 15h00xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
08h30 - 14h30xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Ngã Bảy08h00 - 16h00Khu vực 5 - Phường Ngã Bảy Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 17h00Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (kênh Hào Đá).Sửa chữa điện
Vị ThủyXã Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 28/09/2018
Châu Thành HG08h30 - 14h30xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Long Mỹ08h00 - 16h00Một phần ấp 12 xã Vĩnh Viễn (khu vực kinh Nhà Thờ) huyện Long MỹSửa chữa điện
Ngã Bảy08h00 - 15h00KV4 - Phưởng Hiệp Thành - TX Ngã Bảy Sửa chữa điện
Ấp Trường Khánh 2 - xã Long Thạnh Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 17h00Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (kênh Thầy Ký).Sửa chữa điện
TX.Long Mỹ08h00 - 16h00Xã Long Phú - Tân Phú - TXLMSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất