Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Sáu 18/01/2019
Ngã Bảy08h00 - 09h30Ấp Cái Côn - Xã Đại Thành Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 12h00xã Vị Đông, huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 19/01/2019
TP Vị Thanh08h00 - 14h00Xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến, TPVT Ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu, TPVT Ấp 1, 2, 2A, xã Vị Tân, TPVT KV 1, 2, 5, Phường 7, TPVTSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 20/01/2019
TX.Long Mỹ08h00 - 14h00Kv 2, 3, 5 - phường Thuận AnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 21/01/2019
Châu Thành HG08h30 - 12h30Xã Đông Phước - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Ngã Bảy08h00 - 10h00Khu vực 4 - Phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
08h30 - 09h30Khu vực 2 - Phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
Khu vực 6 - Phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
10h00 - 11h00Khu vực 6 - Phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 22/01/2019
Châu Thành HG08h30 - 12h30ấp Thuận Hưng - Thị Trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Ấp Phú Nhơn - Xã Đông Phú - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Ngã Bảy08h00 - 10h00Khu vực 4 - Phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu Sửa chữa điện
Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 16h00Khu vực 1, phường 3, TPVTSửa chữa điện
Khu vực 1, phường 3, TPVTSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 23/01/2019
Châu Thành HG08h30 - 12h30Ấp Đông Bình - Thị Trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Ngã Bảy08h00 - 09h00Khu vực 5 - Phường Ngã Bảy Sửa chữa điện
Khu vực 8 - Phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
11h30 - 12h30Ấp Trường Khánh 1 - Xã Long Thạnh Sửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 14h00Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 24/01/2019
Châu Thành HG08h30 - 12h30Ấp Đông Lợi A và Đông Lợi B - Xã Đông Phước - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Ấp Đông Lợi A - Xã Đông Phước - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Ngã Bảy08h00 - 09h00Khu vực 1 - Phường Ngã Bảy Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Khu vực 3 -Pphường Ngã Bảy Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 25/01/2019
Châu Thành HG08h00 - 14h30Ấp Phú Nhơn - Xã Đông Phú - Châu Thành - Hậu Giang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
TP Vị Thanh08h00 - 14h00Ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TPVTSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất