Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Sáu 24/11/2017
Châu Thành HG08h00 - 11h00xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu GiangSửa chữa điện
12h30 - 15h00xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.Sửa chữa điện
Ngã Bảy08h00 - 12h00Ấp Phụng Sơn A - Xã Tân Long Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 25/11/2017
Ngã Bảy07h30 - 16h30Ấp Cái Côn, Mái Dầm - Xã Đại Thành Sửa chữa điện
Phụng Hiệp07h00 - 13h00Khu vực xã Tân BìnhSửa chữa điện
08h00 - 12h00Xã phương Bình và một phần TT.Cây DươngSửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 16h00Khu vực 1, phường 5, TPVT (kênh Xáng Hậu). Khu vực 2; 3; 4; 6, phường 3, TPVT (kênh Xáng Hậu, kênh Trung Đoàn, đường Nguyễn Viết Xuân…)Sửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 17h00Ấp 4 - TT Nàng Mau - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 26/11/2017
Ngã Bảy08h00 - 09h00Ấp Thạnh Lợi A2 - Xã Tân Long Sửa chữa điện
08h00 - 12h00Ấp Xẻo Vong - Xã Hiệp Lợi Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 27/11/2017
Châu Thành HG12h00 - 14h00Ấp Phú Bình, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành. Hậu Gang.Sửa chữa điện
Long Mỹ08h00 - 12h00Ấp 4; 5 xã Thuận Hòa, một phần ấp 3 xã Xà Phiên huyện Long MỹSửa chữa điện
Ngã Bảy07h30 - 10h00Ấp Sậy Niếu - Xã Phụng Hiệp Sửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 11h00Ấp 3, 4 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị ThủySửa chữa điện
12h30 - 17h00Ấp 2 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 28/11/2017
Châu Thành HG13h30 - 15h30Ấp Tân An , TT Cái Tắc, Huyện Châu Thành A. Hậu GiangSửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 15h00Khu vực 5; 6, phường 4, thành phố Vị Thanh (đường Nguyễn Huệ).Sửa chữa điện
Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (kênh 13000).Sửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 17h00 Ấp 9 - xã Vị Thắng - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 29/11/2017
Châu Thành HG08h00 - 15h00Ấp Phú Trí, Phú Trí A, Xã Phú Tân, Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Long Mỹ10h30 - 13h30Ấp 01; 02; 03; 04 xã Xà Phiên, ấp 7 xã Thuận Hưng huyện Long MỹSửa chữa điện
Phụng Hiệp08h00 - 13h00Ấp Tân Long B - Bình ThànhSửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 15h00Ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (kênh Chủ Chẹt).Sửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 17h00 Ấp 2 - xã Vị Thủy - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 30/11/2017
Châu Thành HG08h30 - 12h30Ấp Phước Thạnh, Xã Đông Thạnh, Châu Thành, Hậu GiangSửa chữa điện
Phụng Hiệp08h00 - 13h00Ấp Tân Long B - Bình ThànhSửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 15h00Ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TPVT Ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến, TPVTSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 01/12/2017
Châu Thành HG13h00 - 16h00Ấp Phú Trí A, Xã Phú Tân, Châu Thành, Hậu Giang.Sửa chữa điện
Ngã Bảy07h30 - 10h00Ấp Long Lợi, Đông Phước A - Xã Đông Phước Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Phụng Hiệp08h00 - 10h00Ấp Phương Thạnh - Phương PhúSửa chữa điện
08h00 - 13h00Ấp Thạnh Mỹ A, Tân Long B - Bình ThànhSửa chữa điện
TP Vị Thanh08h00 - 11h00Ấp 5, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (kênh Tắc Huyện Phương).Sửa chữa điện
13h00 - 16h30Ấp 5, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (kênh Tắc Huyện Phương).Sửa chữa điện
Vị Thủy08h00 - 17h00Ấp 11 - Xã Vị Thắng, ấp Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Tường - huyện Vị ThủySửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất