Công tác phát triển Điện năng lượng mặt trời áp mái tại Điện lực Châu Thành A
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành Điện, ngay từ đầu năm Điện lực Châu Thành A đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động và khuyến khích khách hàng lắp đặt, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).
Chi tiết...
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà cập nhật đến ngày 20/11/2020
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà trên địa bàn do Công ty Điện lực Hậu Giang quản lý tính đến ngày 20/11/2020:
Chi tiết...
Phát triển điện mặt trời mái nhà tại Điện lực thành phố Ngã Bảy
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành Điện, ngay từ đầu năm nay Điện lực thành phố Ngã Bảy đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động, khuyến khích khách hàng lắp đặt phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).
Chi tiết...
HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC BÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ (NLMTMN)
Căn cứ văn bản số 3288/C07-P4 ngày 08/9/2020 của Cục Cảnh Sát PCCC và CNCH – Bộ Công An về việc hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mài nhà;
Chi tiết...
Văn bản 7088/BCT-ĐL, ngày 22/9/2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà
Văn bản Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà. Xem TẠI ĐÂY  
Chi tiết...
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà cập nhật đến ngày 31/8/2020
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà trên địa bàn do Công ty Điện lực Hậu Giang quản lý tính đến ngày 31/8/2020:
Chi tiết...
Văn bản hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp
Văn bản 5644, xem TẠI ĐÂY  
Chi tiết...
Ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019
Xem TẠI ĐÂY  
Chi tiết...
Hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà
Xem TẠI ĐÂY  
Chi tiết...
Thông tư 18/2020/TT-BCT, ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Xem Thông tư TẠI ĐÂY    
Chi tiết...
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà cập nhật đến ngày 07/8/2020
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà trên địa bàn do Công ty Điện lực Hậu Giang quản lý tính đến ngày 07/8/2020:
Chi tiết...
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà
Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà trên địa bàn do Công ty Điện lực Hậu Giang quản lý tính đến ngày 30/7/2020:
Chi tiết...
Về việc hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam
Chi tiết...
 
Đầu trang