Trang chủ Tin tức Khoa học Công nghệ
 

Quản lý thông số thí nghiệm máy biến áp và thí nghiệm định kỳ thiết bị phần mềm quản lý kỹ thuật lưới điện

Việc theo dõi thông số thí nghiệm các thiết bị trên trạm biến áp 110kV hiện nay chưa quản lý được các thông số thí nghiệm mà chỉ quản lý bằng file biên bản thí nghiệm được lưu vào chương trình và không thể truy xuất lịch sử thí nghiệm trước đó. Các dữ liệu đưa vào dưới dạng file không thể khai thác được và chỉ có tính chất tham khảo.

Các số liệu thí nghiệm của máy biến áp hiện tại chỉ quản lý dưới dạng file hồ sơ, không tập trung, mỗi đơn vị quản lý theo từng cách riêng, không khai thác được gây khó khăn trong việc tìm kiếm quản lý. Vì vậy, phần mềm quản lý kỹ thuật lưới điện 110kV được xây dựng bổ sung module mở rộng quản lý thông số thí nghiệm máy biến áp và module quản lý thí nghiệm định kỳ thiết bị.

 Phần mềm bao gồm 2 Module sau:

qltsmbaptndky

 Mục đích xây dựng bổ sung module mở rộng quản lý thông số thí nghiệm máy biến áp và module quản lý thí nghiệm định kỳ thiết bị trong phần mềm quản lý kỹ thuật lưới điện 110kV giúp Tổng công ty xem số liệu thí nghiệm định kỳ thiết bị, xem hồ sơ thí nghiệm máy biến áp, trích xuất báo cáo, tổng hợp và chỉ đạo điều hành sản xuất. Công ty Lưới điện cao thế miền Nam có thể xem số liệu thí nghiệm định kỳ thiết bị, xem hồ sơ thí nghiệm máy biến áp, trích xuất báo cáo, tổng hợp và chỉ đạo quản lý. Các Chi nhánh điện cao thế các tỉnh: Cập nhật và xem được số liệu thí nghiệm định kỳ thiết bị và số liệu thí nghiệm định kỳ máy biến áp, trích xuất báo cáo. Công ty Thí nghiệm điện miền Nam: Xem số liệu thí nghiệm xuất xưởng, cập nhật và xem được số liệu vận hành máy biến áp, các số liệu thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp 110kV.

Công nghệ sử dụng xây dựng module mở rộng quản lý thông số thí nghiệm may biến áp và module quản lý thí nghiệm định kỳ thiết bị trong phần mềm phục vụ trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật lưới điện 110kV

 -          Database :Cơ sở dữ liệu tập trung tại EVN SPC, tích hợp vào database quản lý kỹ thuật 110

-     Công nghệ :

         +     Cơ sở dữ liệu: SQL2008R2.

         +     Web services.

         +     Visual Studio 2010, dotNet Framework 4.0, ngôn ngữ C#, WPF, Entities Framework, Devexpress 14.2 for WPF

-          Mô hình ứng dụng: Application, ClickOne

In      Trở về Nguyễn Tấn Hòa - Trích từ EVN SPC
 
Các Khoa học Công nghệ đã đưa
   Ứng dụng Phần mềm Quản lý thuê trụ điện (07:13 - 13/03/2015)
   Tự động hóa mạch vòng lưới ngầm trung thế (07:51 - 12/03/2015)
   Mô hình kỹ thuật đấu nối hệ thống đo đếm điện năng (03:45 - 12/03/2015)
   Khắc phục sự phát nóng của đầu cốt nhất thứ TI trung áp (07:49 - 30/01/2015)
   EVN SPC triển khai phần mềm quản lý dự án (00:42 - 22/01/2015)
   Sáng chế thành công lò sản xuất điện sạch (04:00 - 18/12/2014)
   Biến nước thải từ hạt cà phê thành năng lượng xanh (02:04 - 11/12/2014)
   Áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 (06:10 - 04/11/2014)
   Độc đáo công nghệ biến đổi điện năng thành khí (06:00 - 04/11/2014)
   Ứng dụng chương trình phần mềm Kiểm tra - giám sát mua bán điện (00:42 - 16/10/2014)
   Điện mặt trời sáng cả ngày lẫn đêm (09:17 - 23/09/2014)
   Kết quả xét duyệt sáng kiến EVN SPC (08:36 - 12/09/2014)
   Công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng (02:13 - 04/09/2014)
   Sản xuất năng lượng tái tạo từ chất thải hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản (09:30 - 27/08/2014)
   Mồ hôi phát... điện! (04:06 - 26/08/2014)

Đầu trang