Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
 

NGHI LỄ CHÀO CỜ - ĐIỂM SÁNG MỚI TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

Sáng ngày 31/8/2015, toàn thể CBCNV tại Cơ quan Công ty Điện lực Hậu Giang đã tiến hành thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca trước lá quốc kỳ nền đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là lần đầu tiên Công ty tổ chức cho người lao động thực hiện việc chào cờ. Sau đó, nghi lễ này sẽ tiếp tục được duy trì vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của mỗi tháng. Mỗi CBCNV sẽ cùng cất cao những ca từ hào hùng của bài Tiến quân ca trên nền nhạc đệm được thu sẵn.

 

Chao co

Tất cả CBCNV đang hát Quốc ca trước Quốc kỳ

Việc thực hiện nghi lễ chào cờ là một nét mới trong văn hóa doanh nghiệp tại Công ty, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của từng cá nhân, đồng thời việc hát Quốc ca giúp mỗi người có cơ hội nhớ về cội nguồn dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống anh hùng, quật cường của ông cha ta trong công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

 

In      Trở về Đỗ Anh Hoài
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Năm kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Công ty Điện lực Hậu Giang (02:53 - 27/04/2015)
   Một số nguyên tác cơ bản trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử nội bộ (09:26 - 02/04/2015)

Đầu trang