Trang chủ Tin tức Khoa học Công nghệ
 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng

Phần mềm Quản lý cáp quang và kênh truyền (Optical fiber Transmission Management information Software - OTMS) đưa vào vận hành từ tháng 4 năm 2017, tạo bước đột phá trong công tác quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR), giúp Tổng công ty Điện lực miền Nam thiết lập cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về toàn bộ hệ thống mạng cáp quang trên địa bàn quản lý, chuẩn hoá toàn bộ vị trí của các phần tử trên lưới qua toạ độ GPS.

Các phân hệ chính của phần mềm:

Phân hệ sơ đồ đơn tuyến, xem sửa sơ đồ đơn tuyến: Vẽ và cập nhật sơ đồ kết nối các tuyến cáp quang dạng đơn tuyến, các đấu nối chi tiết của hộp nối, hộp phân phối, hiển thị và cập nhật thông tin các tuyến cáp quang: tên tuyến cáp, loại cáp, chiều đài, số sợi.

Giao diện phần mềm OTMS

Phân hệ quản lý kênh truyền: Tự động dò tìm và vẽ sơ đồ kết nối logic của các thiết bị truyền dẫn đang vận hành, xem lưu lượng hiện tại của các port đang kết nối trên thiết bị, cập nhật và thay đổi các thông tin như tên thiết bị, tên kênh truyền và kết xuất mẫu báo cáo sự cố của thiết bị.

Phân hệ bản đồ số: vẽ và hiển thị các tuyến cáp quang theo dạng bản đồ GIS, xem và cập nhật tọa độ GPS cho các phòng thiết bị, hộp nối.

Phần mềm được sử dụng 03 cấp từ cấp chỉ đạo, điều hành tại Tổng công ty, cấp điều hành, vận hành tại Công ty Điện lực/Công ty LĐCTMN và cấp vận hành, xử lý sự cố trực tiếp hiện trường tại  Công ty Điện lực/ Điện lực/CNĐ Cao thế.

Phần mềm OTMS cung cấp bức tranh vừa tổng thề, vừa chi tiết về hạ tầng VTDR trong toàn Tổng công ty, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý vận hành, giám sát xử lý sự cố mạng cáp quang nhanh chóng chính xác, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động theo yêu cầu của Tập đoàn.

In      Trở về Đỗ Xuân Thưởng - Ban CNTT EVN SPC
 
Các Khoa học Công nghệ đã đưa
   Sức nóng pin mặt trời (10:48 - 05/09/2017)
   Triển khai công nghệ vệ sinh cách điện hotline (07:38 - 08/03/2017)
   Triển khai công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) (07:34 - 08/03/2017)
   Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động công đoàn (07:33 - 01/03/2017)
   Sáng kiến cột ERS: Xóa bỏ hạn chế của cột bê tông ly tâm (09:25 - 21/02/2017)
   Ứng dụng công nghệ hiệu quả vào công tác dịch vụ khách hàng (08:04 - 10/02/2017)
   Nhân rộng lưới điện thông minh (14:02 - 10/01/2017)
   Áp dụng chữ ký điện tử (16:37 - 14/12/2016)
   PC HẬU GIANG THỰC HIỆN SỬA CHỮA HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA RECLOSER (16:11 - 28/11/2016)
   Công nghệ mới giúp xác định thiết bị nào đang sử dụng điện (08:25 - 15/03/2016)
   Một số giải pháp an toàn thông tin trên internet (06:35 - 08/12/2015)
   Quản lý thông số thí nghiệm máy biến áp và thí nghiệm định kỳ thiết bị phần mềm quản lý kỹ thuật lưới điện (00:42 - 10/08/2015)
   Ứng dụng Phần mềm Quản lý thuê trụ điện (07:13 - 13/03/2015)
   Tự động hóa mạch vòng lưới ngầm trung thế (07:51 - 12/03/2015)
   Mô hình kỹ thuật đấu nối hệ thống đo đếm điện năng (03:45 - 12/03/2015)

Đầu trang