Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

Thông tin điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Xem chi tiết tại đây

In      Trở về PC hậu Giang
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện (09:36 - 22/10/2018)
   Giá điện sinh hoạt: Bộ Công Thương điều chỉnh tăng từ 4 - 4,4% (15:53 - 07/12/2017)
   Thông báo về việc điều chỉnh giá bán điện (07:42 - 05/12/2017)
   BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN 110 kV KỂ TỪ NGÀY 01/12/2017 (07:44 - 04/12/2017)
   Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017 (07:38 - 04/12/2017)
   Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (09:36 - 01/12/2017)
   Giá bán điện sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình dùng chung (13:28 - 29/11/2017)
   EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15/8 (09:29 - 17/08/2017)
   EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5% (09:27 - 17/08/2017)
   Giá điện sẻ được điều chỉnh như thế nào (10:53 - 20/07/2017)
   Xây dựng cơ cấu biểu giá điện: Bảo đảm hài hòa các lợi ích (01:25 - 01/10/2015)
   Ví dụ cách tính tiền điện (08:44 - 03/08/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 (08:42 - 16/03/2015)
   Quyết định Quy định về giá bán điện (02:07 - 13/03/2015)
   Giá bán điện theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT (08:14 - 24/06/2014)

Đầu trang