Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Tin mới new

(16:41 - 21/12/2020)

Công tác phát triển Điện năng lượng mặt trời áp mái tại Điện lực Châu Thành A

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành Điện, ngay từ đầu năm Điện lực Châu Thành A đã triển...

(11:25 - 25/11/2020)

Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà cập nhật đến ngày 20/11/2020

Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà trên địa bàn do...

(10:26 - 19/11/2020)

Phát triển điện mặt trời mái nhà tại Điện lực thành phố Ngã Bảy

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành Điện, ngay từ đầu năm nay Điện lực thành phố Ngã Bảy đã...

(11:37 - 04/11/2020)

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC BÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ (NLMTMN)

Căn cứ văn bản số 3288/C07-P4 ngày 08/9/2020 của Cục Cảnh Sát PCCC và CNCH – Bộ Công An về...

(07:36 - 28/10/2020)

Văn bản 7088/BCT-ĐL, ngày 22/9/2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Văn bản Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà. Xem TẠI ĐÂY ...

(09:50 - 07/09/2020)

Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà cập nhật đến ngày 31/8/2020

Danh sách các trạm biến áp / đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà trên địa bàn do...

(13:20 - 18/08/2020)

Văn bản hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

Văn bản 5644, xem TẠI ĐÂY  

(13:19 - 18/08/2020)

Ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019

Xem TẠI ĐÂY