Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Tin mới new

(13:20 - 09/01/2023)

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI CHUYỂN TIẾP

Quyết định số 21/QĐ-BCT có hiệu lực ngay từ ngày 7/1/2023.

(11:07 - 14/09/2021)

Thông tư số 06/2021/TT0BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương

(13:55 - 09/08/2021)

EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực...

(15:39 - 08/06/2021)

Văn bản Bộ Công thương v/v Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL, ngày 3/6/2021 V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm...

(08:15 - 07/06/2021)

Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

(08:27 - 04/06/2021)

Nghị quyết của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 về phương...

(07:24 - 25/12/2020)

Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công thương V/v Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2

(10:08 - 21/12/2020)

Infographic: Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 2