Cung cấp điện năng

Thủ tục, quy trình, quy định ngành điện

Tin mới new

(07:41 - 25/05/2021)

Thông báo về việc cảnh báo các cuộc gọi mạo danh đơn vị ngành điện liên quan thanh toán tiền điện & cung cấp điện

(10:46 - 28/06/2017)

Quy định cung cấp các dịch vụ điện theo quyết định 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017

(09:45 - 24/11/2015)

Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện cao áp

BM 03 Biểu đồ phụ tải BM 09 Giấy đề nghị mua điện PL07 Hợp đồng đầu tư PL11 Lưu đồ cấp điện cao...

(09:40 - 24/11/2015)

Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp

BM 01 Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt BM 02 Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt BM 03...

(09:27 - 24/11/2015)

Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện hạ áp

BM 01 Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt BM 02 Giấy đề nghị mua điện hạ áp ngoài sinh hoạt BM 03...

(01:16 - 04/08/2015)

Lịch ghi chỉ số

Công ty Điện lực Hậu Giang thông báo đến Quý Khách hàng lịch ghi chỉ số điện trên địa bàn như sau: ...

(01:19 - 01/04/2011)

Thủ tục hồ sơ đăng ký mua điện

Thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cấp điện mới