Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Tin mới new

(14:03 - 27/03/2023)

Điện lực Thành phố Ngã Bảy tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

(15:25 - 24/03/2023)

Điện lực Châu Thành A triển khai thực hiện chiến dịch Giờ trái đất 2023

(11:31 - 20/03/2023)

Công ty Điện lực Hậu Giang bảo dưỡng lưới điện 110kV

(11:30 - 20/03/2023)

Công ty Điện lực Hậu Giang thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM thiết bị trạm biến áp 110kV Phú Xuân

(07:51 - 14/03/2023)

Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức phúc tra, kiểm tra định kỳ tại các điện lực năm 2023

(14:40 - 02/03/2023)

Lãnh đạo Công ty thăm hỏi và làm việc với Điện lực Thị xã Long Mỹ về công tác an toàn

(08:16 - 24/02/2023)

Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

(13:14 - 22/02/2023)

Điện lực Long Mỹ tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023