Tin tức & hoạt động

Hoạt động cộng đồng

Tin mới new

(15:27 - 27/12/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam bàn giao 15 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Hậu Giang

Thông qua sự hỗ trợ kinh phí của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC),...

(10:15 - 02/10/2019)

Bàn giao 03 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương trên địa bàn huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Sáng ngày 01/10/2019, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng UBMTTQ huyện Vị Thủy, xã Vị Đông, xã Vĩnh Trung và...