Tin tức & hoạt động

PCTT & TKCN

Tin mới new

(07:36 - 17/05/2022)

TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 15-22/5/2022

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ...

(08:30 - 20/12/2021)

CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO RAI

(16:48 - 13/10/2021)

Phổ biến các văn bản về Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021

(09:36 - 09/09/2021)

Công điện về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Ngày 5/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số...

(09:36 - 09/09/2021)

Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ngày 8/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 5513/CĐ-EVN...