Tin tức & hoạt động

PCTT & TKCN

Tin mới new

(07:32 - 17/10/2022)

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ NGÀY ASEAN VỀ QUẢN LÝ THIÊN TAI NĂM 2022

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989, do Đại hội...

(16:42 - 13/10/2022)

hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2022

Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2022 là “Cảnh...

(13:29 - 28/06/2022)

TỜ RƠI HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH NẮNG NÓNG

Tờ rơi hướng dẫn phòng tránh nắng nóng

(15:03 - 18/05/2022)

Mục đích, ý nghĩa của công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 với chủ đề: “Cộng...

(07:36 - 17/05/2022)

TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 15-22/5/2022

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ...

(08:30 - 20/12/2021)

CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO RAI

(16:48 - 13/10/2021)

Phổ biến các văn bản về Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021

(09:36 - 09/09/2021)

Công điện về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Ngày 5/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số...