Tin mới new

(08:00 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 24/10/2021

(13:23 - 11/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021

(14:25 - 07/10/2021)

Công ty Điện lực Hậu Giang huy động tối đa nguồn năng lượng điện mặt trời mái nhà từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

(14:26 - 23/09/2021)

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA CẬP NHẬT CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ 22/9 ĐẾN NGÀY 26/9/2021

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia cập nhật công suất huy động nguồn  điện...

(16:29 - 18/09/2021)

EVN SPC HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TRÁNH QUÁ TẢI 500KV TỪ NGÀY 20/9/2021 - 26/9/2021

Thực hiện Văn bản số 3860/ĐĐQG-TTĐ ngày 17/9/2021 của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia...

(16:28 - 18/09/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TRÁNH QUÁ TẢI 500KV TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN NGÀY 26/09/2021

Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia công bố công suất huy động tối đa của...