Tin mới new

(09:40 - 24/11/2015)

Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp

BM 01 Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt BM 02 Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt BM 03...

(09:27 - 24/11/2015)

Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện hạ áp

BM 01 Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt BM 02 Giấy đề nghị mua điện hạ áp ngoài sinh hoạt BM 03...

(01:16 - 04/08/2015)

Lịch ghi chỉ số

Công ty Điện lực Hậu Giang thông báo đến Quý Khách hàng lịch ghi chỉ số điện trên địa bàn như sau: ...

(01:19 - 01/04/2011)

Thủ tục hồ sơ đăng ký mua điện

Thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cấp điện mới