Tin mới new

(07:40 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM"

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023 ...

(08:07 - 05/07/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về...

(07:44 - 30/06/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 5, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 CỦA EVNSPC

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023...

(07:56 - 12/06/2023)

CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ V/V CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ỨNG PHÓ VỚI NGUY CƠ NẮNG NÓNG, HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN

Trong đó, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực...

(07:52 - 12/06/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023   THÔNG...

(07:42 - 12/06/2023)

CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Chỉ thị 20/CT-TTg đính kèm TẠI ĐÂY

(13:18 - 06/06/2023)

Thông cáo báo chí tháng 5/2023

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD trong tháng  1. Về sản xuất,...

(07:22 - 23/05/2023)

TCBC : BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG TIẾT KIỆM ĐIỆN TOÀN QUỐC NĂM 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG          THÔNG TIN BÁO...