Tin mới new

(08:03 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

Qua theo dõi về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, trong...

(07:53 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số...

(16:23 - 08/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tháng 4/2023

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD trong tháng  1. Về sản xuất,...

(14:19 - 04/05/2023)

EVN ĐÃ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ DỊP LỄ 30/4 - 1/5 NĂM 2023

Từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt...

(14:18 - 04/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(07:35 - 21/04/2023)

TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC LÀ CHỈ SỐ ĐỨNG ĐẦU TRONG CÁC CHỈ SỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG 6 NĂM LIÊN TỤC

Ngày 11/4/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

(10:37 - 20/04/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Điểm d Khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm...

(08:08 - 18/04/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆPNHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNHSỐ47/2021/NĐ-CPNGÀY 01/4/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện điểm g khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của...