Tin mới new

(13:18 - 22/02/2023)

EVN ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT VIỆC CẤP NƯỚC TỪ CÁC HỒ THỦY ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 CHO TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Ngày 17/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

(07:31 - 21/02/2023)

TỔNG GIÁM ĐỐC CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

Trong thời gian ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2023, ông Rémy Rioux,...

(07:58 - 17/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2/2023

Trong tháng 01 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện...

(14:41 - 14/02/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023 TÌNH...

(07:23 - 10/02/2023)

EVN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH I

Ngày 6/2/2023, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình,...

(07:46 - 08/02/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tháng 01/2023

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD trong tháng  1. Về sản xuất,...

(07:57 - 30/01/2023)

EVN ĐÃ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/1/2023 đến...

(16:26 - 10/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tháng 12/2022

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD trong tháng  1. Về sản xuất,...