Tin mới new

(16:18 - 01/08/2022)

Công ty Điện lực Hậu Giang tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu khi bị tai nạn cho người lao động

Cuối tháng 7 vừa qua, Công ty Điện lực Hậu Giang đã phối hợp với Bệnh viện Đa...

(16:12 - 29/07/2022)

Công ty Điện lực Hậu Giang có 03 thợ giỏi cấp Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2022

Ngày 20/7 vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Hội thi Thợ giỏi...

(15:09 - 26/07/2022)

Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 20/7 vừa qua, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết...

(10:46 - 21/07/2022)

Điện lực thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 18/7 vừa qua, Điện lực thị xã Long Mỹ đã tổ chức Hội nghị sơ kết...

(10:42 - 21/07/2022)

Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cho người lao động

Ngày 19/7 vừa qua, Công ty Điện lực Hậu Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa...

(08:01 - 20/07/2022)

Điện lực TP. Vị Thanh đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm...

(15:43 - 14/07/2022)

Điện lực TP.Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 13/7 vừa qua, Điện lực thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết...

(14:42 - 02/07/2022)

Điện lực Châu Thành A đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT...