Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Đăng bởi Ban KT - EVN SPC | 16:29 | 18/09/2021

EVN SPC HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TRÁNH QUÁ TẢI 500KV TỪ NGÀY 20/9/2021 - 26/9/2021

Thực hiện Văn bản số 3860/ĐĐQG-TTĐ ngày 17/9/2021 của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia về việc công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải 500kV từ ngày 20/9/2021 - 26/9/2021, Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên (PC) thực hiện các công việc sau:

1. Sẵn sàng nguồn lực để thực hiện lệnh chỉ huy của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam huy động công suất điện mặt trời mái nhà tối đa theo thời gian, công suất phân bổ trong phụ lục đính kèm;

2. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Ban Kinh doanh tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Tổng công ty về EVN, Lãnh đạo Tổng công ty trước 08 giờ hàng ngày. Văn bản này thay thế cho Văn bản 8310/EVN SPC-KT ngày 17/9/2021 về việc công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải 500kV từ ngày 20/9/2021 - 26/9/2021.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./

Văn bản 8313.pdf


TIN LIÊN QUAN

(13:14 - 25/09/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 25/9/2023 đến...

(07:45 - 20/09/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 18/9/2023 đến...

(08:02 - 13/09/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 11/9/2023 đến...

(16:28 - 05/09/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 04/9/2023 đến...

(10:46 - 29/08/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 28/8/2023 đến...

(16:10 - 22/08/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 21/8/2023 đến...

(07:21 - 15/08/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 14/8/2023 đến...

(08:40 - 07/08/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 07/8/2023 đến...

(07:28 - 01/08/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 31/7/2023 đến...

(13:13 - 25/07/2023)

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)

BẢNG  PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN (từ ngày 24/7/2023 đến...