Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi MỘNG TOÀN (Trích từ Báo Hậu Giang) | 10:41 | 24/03/2023

Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang: Một nhiệm kỳ thắng lợi

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, cùng sự nỗ lực của tập thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành điện đã vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Ngày 23-3, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Để hiểu rõ hơn về kết quả nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang.

Ông đánh giá như thế nào về kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang ?

- Nhìn lại nhiệm kỳ 2018-2023 có thể thấy, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động, mang lại hiệu quả ấn tượng. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban Chấp hành (BCH) phụ trách theo dõi và đôn đốc chỉ đạo trực tiếp từng chuyên đề tạo điều kiện hoạt động đều trong năm. Về gắn liền các hình thức hoạt động phong trào với thực tế và hiệu quả của công tác chuyên môn, đã triển khai các hoạt động phong trào có tác dụng trực tiếp thúc đẩy hoạt động chuyên môn như: Các phong trào thi đua mũi nhọn, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến công tác gắn với hiệu quả thực tế và áp dụng vào công tác ở đơn vị, mang lại hiệu quả ở đơn vị; phong trào thi đua xây dựng doanh nghiệp văn hóa, trong đó có nội dung xây dựng hình ảnh cán bộ, công nhân viên ngành điện nâng cao dịch vụ khách hàng; bình bầu gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn, giao tiếp khách hàng, cải tiến công tác...

Về quan tâm tự đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn trên cơ sở hoạt động thực tế, căn cứ theo chương trình, kế hoạch, các ủy viên BCH Công đoàn cơ sở tự đề xuất hình thức thực hiện cụ thể, chi tiết và trực tiếp tổ chức vận động thực hiện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Ban Thường vụ CĐCS theo dõi hỗ trợ khi cần thiết, từ đó việc tổ chức phong trào sinh động hơn và kỹ năng hoạt động của từng thành viên và BCH được nâng cao, đây cũng là mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn tại coang ty.

Xin ông cho biết rõ hơn về một số kết quả đạt được ?

- Cùng với sự phát triển của công ty, đội ngũ CNVCLĐ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tổng số CNVCLĐ hiện nay là 526 người, (trong đó nữ 85 người, đạt tỷ lệ 16,2%). Tình hình tư tưởng của CNVCLĐ luôn kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, từng CNVCLĐ đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của ngành thông qua việc cùng đoàn kết và giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổng công ty giao hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua sôi nổi, tạo điều kiện để tập thể đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng công ty giao. Ngoài ra cũng phối hợp thực hiện việc đẩy mạnh đầu tư lưới điện theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, phục vụ kịp thời việc cung cấp điện tại địa phương…

Theo ông, bài học kinh nghiệm được rút kết ra là gì ?

- Một là, nắm vững và vận dụng đúng đắn Nghị quyết của công đoàn cấp trên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp để mục tiêu, chương trình hành động bám sát nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hai là, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt quy chế làm việc, lập và thực hiện kế hoạch cụ thể dựa trên nền tảng các chương trình hành động của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy công ty, từ đó phát huy sức mạnh của Công đoàn cơ sở và là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Ba là, thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn là cơ sở thực thi có hiệu quả vai trò công đoàn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đời sống cho người lao động. Bốn là, cán bộ công đoàn là nhân tố quan trọng tạo nên chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Vì vậy phải chăm lo bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ và việc đầu tư phải được quan tâm, có lộ trình cụ thể. Năm là, phối hợp tốt với các đoàn thể trong công ty để hoạt động công đoàn mang tính đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sáu là, chú trọng đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng tốt nhất mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần tiếp tục triển khai đi vào chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên.

Gắn biển công trình sửa chữa đường dây hạ áp khu vực xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Với những kết quả mang lại như vậy, mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 được đề ra là gì, thưa ông ?

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với chuyên môn đổi mới phong trào thi đua, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, mang lại nhiều lợi ích chính đáng và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho CNVCLĐ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp đoàn kết của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả. Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, phát huy dân chủ, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của CNVC và người lao động. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về hiểu biết, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của ngành. Đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp tại công ty và các đơn vị.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028: Phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, đảm bảo cung ứng đủ điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động. 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động và được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 100% đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào thi đua do đơn vị và cấp trên phát động; trong đó chú trọng đến việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến”; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình công tác. Phấn đấu hàng năm Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 90% công đoàn bộ phận đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”...

 

Xin cảm ơn ông !


TIN LIÊN QUAN

(13:36 - 28/09/2023)

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang thực hiện Công trình thanh niên “Thay đèn hiệu suất thấp bằng đèn led”

(14:04 - 26/09/2023)

Chi bộ Điện lực Long Mỹ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

(13:17 - 11/09/2023)

EVNSPC CÓ 04 TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI “NÉT ĐẸP NGƯỜI THỢ ĐIỆN VIỆT NAM"

Tối ngày 29/8/2023 tại thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Điện lực Việt...

(16:14 - 31/08/2023)

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang tham gia các hoạt động Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện

(16:13 - 31/08/2023)

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang đạt giải Khuyến khích Hội thi “Tin học khối cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang lần thứ I” năm 2023

(08:15 - 23/08/2023)

CÔNG ĐOÀN EVNSPC KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “10 NGHÌN SÁNG KIẾN”

Sáng ngày 19/8, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)...

(13:34 - 27/07/2023)

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang tham gia “Lễ ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III, năm 2023”

(15:08 - 14/07/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa tổ chức thành công Đại...

(10:51 - 06/06/2023)

Công ty Điện lực Hậu Giang tham gia giao lưu bóng đá dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Ngành Công thương Việt Nam

(07:17 - 08/05/2023)

Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Khối kinh doanh