Về chúng tôi

Về chúng tôi


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Điện lực Hậu Giang ra đời trên cơ sở chia tách từ Điện lực Cần Thơ thành Điện lực Thành phố Cần Thơ và Điện lực Hậu Giang theo quyết định số 45/QĐ-EVN/HĐQT ngày 20/02/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Hậu Giang trực thuộc Công ty Điện lực 2, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/7/2004 với 210 CBCNV. Ngay từ khi mới thành lập, Điện lực Hậu Giang cũng như các đơn vị khác của tỉnh Hậu Giang đã gặp nhiều khó khăn vì nơi đây là một tỉnh vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân trong tỉnh phần đông là dựa vào nông nghiệp. Khi chia tách, cơ sở vật chất mọi thứ đều thiếu hụt, nghèo nàn lạc hậu, trong đó đặc biệt là lưới điện quốc gia rất cũ kỹ và thiếu an toàn. Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ sâu sát của Công ty Điện lực 2 và chính quyền các cấp của tỉnh Hậu Giang, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV nên Điện lực Hậu Giang luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao qua các năm.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

816,27 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

236.026 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 1.534 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 5,1%

Tiết kiệm 19,5 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo