Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 81 - Đường Võ Văn Kiệt - Khu vực 2 - Phường 5 - Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (02933) 504 979

Fax: (02933) 876 812

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống