Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Thị trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Ấp Thị trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 654 4599

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH A

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Lộ 932, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH A

Địa chỉ: Lộ 932, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 3504 314

ĐIỆN LỰC LONG MỸ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LONG MỸ

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 6286 777

ĐIỆN LỰC PHỤNG HIỆP

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 05 Hùng Vương, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHỤNG HIỆP

Địa chỉ: 05 Hùng Vương, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 625 5777

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 3323 Hùng Vương, khu vực 1, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Địa chỉ: 3323 Hùng Vương, khu vực 1, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 2218 999

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG MỸ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG MỸ

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 650 0009

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VỊ THANH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 503 Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VỊ THANH

Địa chỉ: 503 Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 358 3222

ĐIỆN LỰC VỊ THỦY

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC VỊ THỦY

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: 0293 357 2666