Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Điện lực Hậu Giang ra đời trên cơ sở chia tách từ Điện lực Cần Thơ thành Điện lực Thành phố Cần Thơ và Điện lực Hậu Giang theo quyết định số 45/QĐ-EVN/HĐQT ngày 20/02/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Hậu Giang trực thuộc Công ty Điện lực 2, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/7/2004 với 210 CBCNV. Ngay từ khi mới thành lập, Điện lực Hậu Giang cũng như các đơn vị khác của tỉnh Hậu Giang đã gặp nhiều khó khăn vì nơi đây là một tỉnh vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân trong tỉnh phần đông là dựa vào nông nghiệp. Khi chia tách, cơ sở vật chất mọi thứ đều thiếu hụt, nghèo nàn lạc hậu, trong đó đặc biệt là lưới điện quốc gia rất cũ kỹ và thiếu an toàn. Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ sâu sát của Công ty Điện lực 2 và chính quyền các cấp của tỉnh Hậu Giang, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV nên Điện lực Hậu Giang luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao qua các năm.

Ngày 14/4/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-EVN về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Theo đó Điện lực Hậu Giang chính thức đổi tên thành Công ty Điện lực Hậu Giang, các Chi nhánh điện trực thuộc được nâng cấp lên thành Điện lực cấp huyện, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

903,14 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2022)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

249.255 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2022)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo