Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

Văn bản Bộ Công thương v/v Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL, ngày 3/6/2021 V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 . Văn bản đính kèm TẠI ĐÂY

In      Trở về Bộ Công thương (Trích từ EVNSPC)
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (08:15 - 07/06/2021)
   Nghị quyết của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 (08:27 - 04/06/2021)
   Thông tin điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (16:37 - 22/03/2019)
   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện (09:36 - 22/10/2018)
   Giá điện sinh hoạt: Bộ Công Thương điều chỉnh tăng từ 4 - 4,4% (15:53 - 07/12/2017)
   Thông báo về việc điều chỉnh giá bán điện (07:42 - 05/12/2017)
   BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN 110 kV KỂ TỪ NGÀY 01/12/2017 (07:44 - 04/12/2017)
   Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017 (07:38 - 04/12/2017)
   Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (09:36 - 01/12/2017)
   Giá bán điện sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình dùng chung (13:28 - 29/11/2017)
   EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15/8 (09:29 - 17/08/2017)
   EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5% (09:27 - 17/08/2017)
   Giá điện sẻ được điều chỉnh như thế nào (10:53 - 20/07/2017)
   Xây dựng cơ cấu biểu giá điện: Bảo đảm hài hòa các lợi ích (01:25 - 01/10/2015)
   Ví dụ cách tính tiền điện (08:44 - 03/08/2015)

Đầu trang